Vi är på planet mellan Sverige och Nederländerna. Dom var lite flygrädda och hängde på mig hela början av resan.