Läskigt ställe. Jag såg just en stor råtta krama ett par små barn.